imagesca9q3a5w
VCA
De VCA-familie

VCA
VCA betekent Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee organisaties objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun Veiligheid, Gezondheid, Milieubeheersysteem. Met het voldoen aan de VCA-eisen borgt de werkgever (bijna) alle verplichtingen naar de werknemer zoals gesteld in de Arbowet (en de internationale tegenhangers hiervan).

De VGM Checklist Aannemers beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden voor de certificatie van het VGM beheersysteem van de aannemer (VGM=Veiligheid, Gezondheid en Mileu). Een VCA certificaat wordt steeds meer gevraagd door opdrachtgevers van aannemers en onderaannemers. Het VCA certificaat is een selectiecriterium geworden.

De VCA kent een drietal certificatieniveau’s afhankelijk van de organisatie:

VCA*

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Deze versie is geschikt voor organisaties die enkel uitvoerende werkzaamheden verrichten (dus geen coördinerende rol vervullen) op projectniveau.

 

VCA**

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer alsmede op de VGM-structuur naar opdrachtgever en onderaannemer. Deze versie van de VCA is van toepassing op organisaties die een coördinerende rol vervullen tussen de diverse projectpartijen.

 

VCA Petrochemie

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de petrochemische werkvloer alsmede op de VGM-structuur naar opdrachtgever en onderaannemer. Deze versie van de VCA is van toepassing op organisatie die een coördinerende rol hebben tussen de diverse petrochemische projectpartijen.

 

 

VCU
Er is ook een Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties (VCU). Dit systeem is voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzendorganisaties en is bedoeld voor het uitzenden van personeel naar:

§  opdrachtgevers die VCA opleggen;

§  bedrijven met een VCA-certificaat.

 

 

VCO
Per 1 april 2007 is de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Opdrachtgevers (VCO) ontwikkeld. Dit is een privaat en niet onder accreditatie vallend schema voor certificatie.
De VCO is ontstaan vanuit een toenemend besef bij het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA) dat een goede relatie (interactie) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van groot belang is voor het goed functioneren van het veiligheidsbeheersysteem van VCA-gecertificeerde aannemers en de veilige uitvoering van werkzaamheden.
De VCO is bedoeld voor opdrachtgevers (of partijen die hen vertegenwoordigen) die risicovolle werkzaamheden laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op de eigen vaste locatie (fabrieksterrein, bouwplaats) met eigen regels en toezicht, en voor opdrachtgevers (of partijen die hen vertegenwoordigen) die risicovolle werkzaamheden willen laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op tijdelijke of wisselende locaties.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat de mogelijkheden zijn.