imagescagtb51q
ISO 9001
De ISO 9001 is een van de bekendste, zo niet dé bekendste norm van ISO voor managementsystemen.

Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om klanttevredenheid te verhogen. Dit door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

ISO 9001 kan ook door interne en externe partijen (waaronder certificatie-instellingen) gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regel-geving en de eigen eisen van de organisatie. Met een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem heeft het management de instrumenten in handen om het bedrijf optimaal te leiden.

De basis:

§      Zeg wat je doet;

§      Doe wat je zegt en bewijs dit.

Procesmatig benaderd:

De klant maakt deel uit van de markt en bepaalt de kwaliteit van het product. Deze gedachtegang staat geheel in lijn met de hedendaagse marktstrategie en vraagt om een constante interactie tussen de klant en de organisatie. Communicatieprocessen dienen ervoor te zorgen dat klanttevredenheid wordt bewerkstelligd.

Iedere activiteit die input ontvangt en deze omvormt tot output, kan als een proces worden gezien. Om doelmatig te kunnen functioneren, moet een organisatie de onderling samenhangende processen onderkennen en beheren. Output van het ene proces is veelal de input voor het volgende proces. Identificatie en beheer van processen die in een onderneming worden toegepast, en de interacties van dergelijke processen, wordt aangeduid als een “procesmatige benadering”.

 

De toekomst:

De groeiende vraag naar kwaliteit-, milieu- en veiligheidssystemen zal in de nabije toekomst zich nog verder doorzetten zolang het, in een steeds sterker concurrerende markt, noodzakelijk is om zich te onderscheiden door middel van verbetering van bedrijfsprocessen.