ISO 26000 ; MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft te maken met het vermogen dat een onderneming heeft om de impact van haar handelen op de omgeving te beheersen. Dit betekent dat u naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

Ypeij Consulting kan u begeleiden bij het implementeren van beheersmaatregelen op het gebied van MVO, zodat MVO daadwerkelijk wordt ingebed in uw organisatie. Hierbij doorlopen wij het volgende stappenplan:

Inventariseer de verwachtingen
Wat verwachten klanten, medewerkers, de buurt en de gemeente van uw onderneming op het gebied van MVO?

Formuleer MVO-doelstellingen en -activiteiten
Wilt u bijvoorbeeld energie besparen, duurzame producten aanbieden of meer training bieden aan medewerkers? U kunt hierbij als hulpmiddel kiezen voor de internationale norm ISO 26000 en de MVO-prestatieladder (certificeerbaar).

Evalueer
Stel een plan op om de voortgang van de activiteiten te monitoren en te evalueren.

Communiceer
Vertel belanghebbenden over de resultaten die u heeft geboekt op de verschillende deelterreinen van MVO.

MVO Nederland geeft op haar website een duidelijke uitleg over MVO en de voordelen die hiermee zijn te behalen. Overigens zal de overheid vanaf 1 januari 2010 bij haar inkopen duurzaamheidscriteria hanteren.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat de mogelijkheden zijn.