Onderhoud en Update
Borging van actualiteit en volledigheid.

Aangezien zowel organisaties als normen een dynamisch karakter hebben zullen managementsystemen (naar behoefte) periodiek bijgesteld dienen te worden. Ook is het zo dat er tal van werkzaamheden zijn in het kader van managementsystemen die qua efficiency en kennis vaak beter door een ervaren kracht kunnen worden uitgevoerd. Ypeij Consulting kan deze specialistische werkzaamheden voor u uit handen nemen.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat de mogelijkheden zijn.