Auditing
Periodieke (interne) controle op de werking van het managementsysteem.

Vanuit (bijna) alle normen is een periodieke interne controle op de werking van het managementsysteem een verplichting. Teneinde een kritische en onafhankelijke beoordeling te waarborgen laten veel organisaties deze jaarlijkse interne audit door een externe deskundige uitvoeren. Hiermee wordt dan eveneens voldaan aan het opleidings- en ervaringsniveau van de auditor zoals gesteld in de diverse normen. 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat de mogelijkheden zijn.