Normontwikkelingen

MVO-Prestatieladder

Per Juni 2010 is de definitieve versie van de certificatienorm MVO Prestatieladder gepubliceerd. De MVO-prestatieladder is per 12 Juli 2010 certificeerbaar.

 

Bezig zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent verantwoordelijkheid nemen voor de effecten die uw organisatie heeft op onze maatschappij en het milieu en met het nemen van de verantwoordelijkheid verder te innoveren, groeien en uw bedrijf te verbeteren.

De MVO Prestatieladder is een managementsysteem dat u handvatten geeft voor invulling aan de maatschappelijke betrokkenheid van uw onderneming. De norm is bovendien certificeerbaar.

 

Naar mate uw managementsysteem zich verder ontwikkelt en uw organisatie zich verder verdiept in de MVO indicatoren kunt u een certificaat met een steeds hoger niveau (niveau 1 t/m 5) behalen.

Het systeem is geïnspireerd door o.a. de ISO 26000, het motto “People, Planet, Profit” en stakeholdermanagement. Vooral dit laatste is van wezenlijk belang, omdat uw invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen met name afhangt van de wensen en eisen van uw eigen medewerkers, klanten, opdrachtgevers en toezichthouders.

MVO betekent concreet voor uw bedrijf:

• Kostenbesparing
• Motivatie van uw werknemers
• Een positief imago naar uw afnemers en de maatschappij
• Meegaan met oplossingen die in de toekomst noodzaak zijn, stilstand is tenslotte achteruitgang

 

 Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat de mogelijkheden zijn.

 

 

VCA 2008.05.1

 

Per 1 april is de nieuwste versie van de VCA verschenen en in werking getreden, de VCA 2008/5.1. Deze vervangt de voorgaande versie VCA 2008/05. 

 

Vrijwel alle aanpassingen, met name in de procedure en de bijlagen, zijn het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe norm ISO/IEC 17021, de accreditatienorm waar alle certificatie-instellingen aan moeten voldoen.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat de mogelijkheden zijn.