ISO 14000 ; Milieu
De internationale norm voor een milieumanagementsysteem

Met name productiebedrijven kiezen de ISO 14001 norm voor het nemen van maatregelen om de milieu - effecten van hun werkzaamheden te regelen. Daardoor laat het bedrijf zien dat ze de zaken op orde hebben. Milieumanagement borgt en verbetert de milieuprestaties van een bedrijf.

Het borgen en verbeteren van de belangrijke milieuaspecten staat centraal in de aanpak van een milieuzorgsysteem. De beheersing van de milieu relevante werkzaamheden wordt op de eerste plaats bereikt door een proces afhankelijk van verantwoordelijkheid, kennis, hulpmiddelen en voorzieningen. Instructies en procedures worden alleen opgesteld waar ze echt nodig zijn.

Milieumanagement gaat over het beleid en de milieuaspecten van het bedrijf en niet over het hebben van procedures.

Certificatie is veelal het logische vervolg op de implementatie van een milieumanagementsysteem.

Aanpak:

§  Vaststellen van het milieubeleid;

§  Identificeren van milieuaspecten en milieueffecten;

§  Vaststellen van de doelstellingen;

§  Beschrijven van de procedures;

§  Implementatie en uitvoering;

§  Controle van procedures, documenten en bestanden;

§  Evalueren van bevindingen;

§  Begeleiden van de eindbeoordeling voor certificering.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat de mogelijkheden zijn.