Over ons

ALGEMEEN

Ypeij Consulting is reeds sinds 2001 voor vele organisaties een partner op het gebied van managementsystemen aangaande kwaliteits-, veiligheids- en milieuzorg. Kenmerkende steekwoorden hierin zijn:

- Betrokken en flexibel 

- Organisatiegericht boven normgericht;

- Maatwerk, geen (werk)regels maar (werk)ruimte;

- Géén 9 tot 5 mentaliteit;

- Langdurige relaties.

 

SCOPE

Wij adviseren en begeleiden organisaties bij het opzetten, implementeren en onderhouden van effectieve managementsystemen alsmede de begeleiding naar en van de certificering van managementsystemen op het gebied van:

- Kwaliteit

- Veiligheid & Arbo 

- Milieu & Maatschappij

 

Het geografisch werkterrein van Ypeij Consulting beslaat heel (Zuid)Nederland, België en de Duitse grensstreek. 

 

MOTTO
Het motto van Ypeij Consulting
 betreffende het opzetten, implementeren en onderhouden van effectieve managementsystemen luidt: 

"Borgen is de Basis, Verbeteren de Toekomst".

 

AMBITIE
Ypeij Consulting  streeft ernaar toonaangevend te zijn in de markten waarin zij actief is en erkend te worden als een professionele partner op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Arbo, Milieu en Maatschappij. 


STRATEGIE
Ypeij Consulting  heeft in haar strategie drie kernpunten:

 

Kwaliteit en integriteit

Binnen Ypeij Consulting staat een hoge kwaliteitsstandaard centraal in het denken en handelen. Integriteit en onafhankelijkheid zijn fundamenteel voor een correcte benadering richting opdrachtgevers.


Kennis en ervaring

Ypeij Consulting put uit een rijke bron van kennis en ervaring, opgedaan in de meest uiteenlopende branches, organisaties en markten. Er is binnen Ypeij Consulting veel aandacht voor de permanente kennisontwikkeling waardoor opdrachtgevers kunnen rekenen op de meest actuele kennis van de ontwikkelingen in hun markten, branches en sectoren. Het advies van Ypeij Consulting  wordt gekenmerkt door een grote betrokkenheid. Er worden echte antwoorden gegeven, waardoor samen met de opdrachtgever gedegen besluiten kunnen worden genomen.

Multidisciplinair
Ypeij Consulting heeft een bewuste keuze gemaakt om diensten op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Arbo, Milieu en Maatschappij aan te bieden. Soms vragen de complexe problematiek en de specifieke wet- en regelgeving waarmee cliënten te maken hebben om de inzet van een afgebakend (vak)specialisme. Uit de praktijk blijkt dat de opdrachtgevers vaak behoefte hebben aan een mix van de diverse vakgebieden binnen één managementsysteem.